Prawo karne

W zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię Adwokacką wchodzi pomoc prawna w sprawach karnych. Kancelaria Adwokat Angeli Martyszewskiej zapewnia wsparcie w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno skarbowe oraz wykroczenia.

Adwokat Angela Martyszewska zapewnia profesjonalną pomoc prawną na każdym stadium postępowania, zarówno przed organami ścigania, organami postępowania przygotowawczego jak i przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Kancelaria świadczy także pomoc prawną polegającą na bezpośrednim kontakcie z osobą zatrzymaną, oraz podjęcia natychmiastowej obrony w przypadku skierowania do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych takich jak:

Powyższy wykaz ma charakter przykładowy i nie uwzględnia wszystkich przestępstw, w sprawie których zespół Kancelarii podejmuje się obrony.

Występujemy zarówno w charakterze obrońców podejrzanych i oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

Wsparcie adwokata w sprawach karnych we Wrocławiu

Sprawy karne przeważnie muszą być wnikliwie badane – z tego powodu mogą być dość mocno rozciągnięte w czasie. Dzięki wsparciu adwokata można lepiej zrozumieć przebieg postępowania prac organów ścigania i śledczych. Ponadto jego rolą oraz zobowiązaniem wobec Klientów w takiej sytuacji jest zapoznanie się ze zgromadzonymi materiałami, składanie pism czy wniosków dowodowych, a także branie udziału w przesłuchaniach, jak również rozprawach. Zajmuje się on też wniesieniem apelacji, jeżeli uzyskany wyrok sądu niższej instancji nie zadowala strony, którą prawnik reprezentuje.

Kiedy wypada najlepszy moment na skorzystanie z pomocy adwokata?

Jeżeli jest się osobą podejrzaną, to najlepsze rozwiązanie stanowi zasięgnięcie porady prawnej jeszcze przed złożeniem jakichkolwiek wyjaśnień. W przypadku, gdy zostanie wydane oświadczenie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu przygotowawczym, organy ścigania mają możliwość zastosowania tzw. środków zapobiegawczych (np. dozoru policyjnego czy tymczasowego aresztu) podczas prowadzenia przesłuchań. Dzięki pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach karnych można uniknąć takiej izolacji albo (w przypadku, gdy zostanie ona uznana za konieczną) uzyskać kontakt z wybranym przez siebie obrońcą i najbliższymi.

Adwokat – prawo karne

Wrocław to miasto, w którym znajduje się siedziba Kancelarii Adwokat Angeli Martyszewskiej. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego, występując nie tylko w roli obrońców podejrzanych, ale też pełnomocników pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych. Pomagamy osobom niesłusznie zatrzymanym oczyścić się z zarzutów, a ofiarom różnego rodzaju przestępstw – uzyskać sprawiedliwe rozwiązanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Nasza kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00. Zachęcamy osoby z Wrocławia oraz okolic do kontaktu przez telefon lub internet w przypadku, gdy potrzeba pomocy ze strony adwokata specjalizującego się w prawie karnym.

Kancelaria Martyszewska

Świadczymy kompleksowe usługi prawne
z zakresu prawa i nie tylko

FAQ - adwokat prawo i sprawy karne wrocław

Adwokat od spraw karnych we Wrocławiu to prawnik specjalizujący się w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych, zarówno jako obrońca oskarżonych, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonych. Posiada on szczegółową wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie prawa karnego.

Usługi świadczone przez adwokata od spraw karnych we Wrocławiu obejmują reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, doradztwo prawne w sprawach związanych z zarzutami i oskarżeniami, przygotowywanie obrony oraz reprezentowanie klientów przed sądami.

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych we Wrocławiu posiada bogate doświadczenie w pracy nad różnorodnymi sprawami karnymi. Jego skuteczność w obronie klientów oraz umiejętność wypracowywania korzystnych rozstrzygnięć są kluczowe dla satysfakcji i zaufania klientów.

Adwokat od spraw karnych we Wrocławiu jest zazwyczaj dostępny dla klientów w wyznaczonych godzinach pracy, ale także może oferować elastyczne spotkania, w tym również w weekendy, aby sprostać potrzebom klientów. W przypadkach pilnych może również podjąć się natychmiastowej pomocy prawnej.

Przed skorzystaniem z usług adwokata od spraw karnych we Wrocławiu warto sprawdzić opinie innych klientów, którzy mieli już z nim kontakt. Pozytywne rekomendacje mogą świadczyć o zaufaniu do adwokata oraz jego skuteczności w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych.