Obsługa podmiotów gospodarczych

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi obsługa prawna działalności gospodarczych i spółek. Usługi świadczone są w formie jednorazowego wsparcia, jak i stałej współpracy.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje m.in.:

Zakres prowadzonych czynności oraz warunki współpracy ustalane są indywidualnie na podstawie przeprowadzonej z Klientem konsultacji.

Obsługa prawna firm i spółek: Wrocław

Każdy podmiot gospodarczy, zanim podejmie decyzję o nawiązaniu współpracy z innym podmiotem, musi dokładnie przeanalizować, czy takie partnerstwo jest dla niego korzystne z biznesowego punktu widzenia. W końcu każdy przedsiębiorca dąży do tego, by rozwijać swoją firmę i zdobywać kolejne rynki. Często jednak zdarza się, że niezrozumiały żargon, jakiego nie brakuje w umowach handlowych, stwarza pewne niejasności, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy. Aby uchronić działalność przed niekorzystnymi ustaleniami z innymi podmiotami, warto każdą umowę handlową poddać szczegółowej ocenie prawniczej. Zachęcam do kontaktu z kancelarią we Wrocławiu w celu poznania szczegółów.

Sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych — zakres czynności

Poddanie umowy handlowej opinii prawniczej jest zabezpieczeniem interesów firmy przed nieświadomym złamaniem przepisów albo narażeniem się na niekorzystne warunki współpracy. W ramach opiniowania tego rodzaju dokumentów oferuję:
  • zapoznanie się ze wszystkimi istniejącymi celami biznesowymi, które mają zostać zrealizowane poprzez umowę, regulamin, porozumienie albo oświadczenie,
  • przeanalizowanie potrzeb firmy, wcześniej stosowanych rozwiązań oraz zwyczajów panujących na rynku w celu porównania, czy zapisy nie odbiegają znacząco od oczekiwań i praktyk,
  • szczegółowe zapoznanie się z treścią projektu umowy oraz przeanalizowanie zgodności z prawem. Jeśli w dokumencie znajdą się nieścisłości albo zapisy wprost sprzeczne z przepisami, przedstawię aktualny stan prawny i propozycje alternatywnych rozwiązań zgodnych z literą prawa;
  • sporządzenie nowego projektu umowy handlowej lub innego dokumentu, który będzie zawierał zmienione zapisy będące efektem analizy.

Porady, konsultacje i pomoc w windykacji należności

Oprócz opiniowania umów handlowych i sporządzania ich od nowa zapewniam także bieżące wsparcie w codziennych działaniach w formie porad oraz konsultacji prawniczych. Pozostaję również do dyspozycji w przypadku konieczności windykacji należności, np. z tytułu nieopłaconych faktur za wykonane umowy. Zapraszam do kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, gdzie zapewniam kompleksową obsługę prawną firm i spółek.

Kancelaria Martyszewska

Świadczymy kompleksowe usługi prawne
z zakresu prawa i nie tylko