Naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Angela Martyszewska oferuje profesjonalne doradztwo oraz prowadzeniem spraw sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 23 Kodeksu cywilnego, wymienione zostały przykładowe dobra osobiste, tj.: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Wskazany powyżej katalog dóbr osobistych nie jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że ochronie podlegają również inne dobra osobiste. O tym, jakie to dobra, decyduje orzecznictwo sądów.

W Polsce od lat mamy do czynienia z powszechnym procederem naruszenia dóbr osobistych osób prawnych poprzez rozpowszechnianie informacji o nierzetelnym działaniu firmy czy umieszczanie w internecie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy. Najistotniejsza kwestią w takiej sytuacji jest, aby nie lekceważyć zagrożeń wynikających z faktu naruszenia dóbr osobistych. Może to mieć bowiem niebagatelne znaczenie dla renomy Twojej firmy i dalszego funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Kancelaria Martyszewska

Świadczymy kompleksowe usługi prawne
z zakresu prawa i nie tylko