Alimenty na małżonka po rozwodzie – kluczowe informacje

Podczas sprawy rozwodowej sąd może orzec wyłączną winę rozpadu małżeństwa jednej ze stron, zadecydować o wspólnej odpowiedzialności albo zakończyć formalny związek bez wskazywania…

Podczas sprawy rozwodowej sąd może orzec wyłączną winę rozpadu małżeństwa jednej ze stron, zadecydować o wspólnej odpowiedzialności albo zakończyć formalny związek bez wskazywania winnego. We wszystkich przypadkach domagać się można wsparcia pieniężnego od byłego partnera. Wyjątkowo prawo to nie przysługuje osobie uznanej za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. O czym należy pamiętać, starając się o alimenty? Co warto wiedzieć, jeśli druga strona wnosi o pomoc finansową?

Kiedy jedna ze stron znajduje się w niedostatku?

Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny. W celu otrzymania świadczeń po oficjalnym zakończeniu formalnego związku – należy udowodnić problemy finansowe nim spowodowane. Wówczas istnieje szansa otrzymania alimentów w wysokości zależnej od potrzeb uprawnionej strony, a także możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanej osoby. Nie ma jednej, uniwersalnej kwoty alimentów. Sąd może też nie przyznać świadczenia, jeżeli były małżonek nie ma środków do udzielenia wsparcia drugiej stronie.

W przepisach nie wskazano precyzyjnego wyjaśnienia pojęcia “niedostatku”, który zwykle jest wymagany do uzyskania alimentów po rozwodzie bez orzeczenia o winie, a także z decyzją o wspólnej odpowiedzialności. Informacje na jego temat znajdują się w art. 60 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie “niedostatek” opisano jako względny oraz stanowiący podstawę zasądzenia świadczenia. Kluczowy jest fakt, że to właśnie zakończenie związku spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej byłego małżonka, który mimo starań nie jest w stanie zdobyć dostatecznych środków na utrzymanie.

Jak długo należy płacić alimenty po rozwodzie?

Jeśli podczas rozwodu bez orzekania o winie sąd wydał decyzję o obowiązku płacenia alimentów na rzecz drugiej strony – co do zasady obowiązuje on przez 5 lat. Tylko w wyjątkowych okolicznościach na wniosek uprawnionego istnieje opcja przedłużenia tego terminu. Sąd może też znieść obowiązek, stwierdzając brak dalszej potrzeby udzielania wsparcia albo wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej zobowiązanego.

W przypadku zasądzenia obowiązku alimentacyjnego osobie wyłącznie winnej albo stronie współwinnej rozpadu małżeństwa – powinność nie ma ograniczenia czasowego. Konieczność dostarczania środków do utrzymania wygasa, kiedy:

  • jedna ze stron umiera,
  • uprawniona osoba wchodzi w nowy związek małżeński.

Zwykły a rozszerzony obowiązek alimentacyjny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego: zwykły oraz rozszerzony. Podstawowy, pierwszy typ powinności występuje, gdy rozwód nastąpił bez wskazywania winnego albo sąd orzekł podczas niego obustronną odpowiedzialność za rozkład małżeństwa.

O alimentach w formie rozszerzonej można mówić, kiedy jedna ze stron została uznana za wyłącznie winną rozpadu związku, a rozwód spowodował pogorszenie sytuacji finansowej drugiego partnera. Warto zaznaczyć, że niewinna osoba nie musi wówczas żyć w niedostatku. Kluczowe jest wtedy porównanie sytuacji, w jakiej znajduje się ona po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdowała, gdyby nie doszło do zakończenia związku.

W sprawach dotyczących alimentów warto korzystać ze wsparcia doświadczonego, kompetentnego oraz skutecznego prawnika. Zainteresowanych zapraszam zatem do mojej kancelarii we Wrocławiu, gdzie jako adwokat zapewniam pomoc prawną dla osób starających się o alimenty od byłego partnera po rozwodzie, jak i Klientów pragnących na przykład zminimalizować ryzyko płacenia zbyt wysokich świadczeń.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *