Rozwód bez orzekania o winie – jakie skutki za sobą niesie i kiedy warto go wybrać?

Podczas rozwodu bez orzekania o winie sąd nie ustala, czy któraś ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi małżeńskiej. W zależności od danej perspektywy takie rozwiązanie ma plusy…

Podczas rozwodu bez orzekania o winie sąd nie ustala, czy któraś ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi małżeńskiej. W zależności od danej perspektywy takie rozwiązanie ma plusy oraz minusy. Jednak aby uzyskać tego typu rozstrzygnięcie – niezbędna jest zgoda obojga byłych partnerów na sprawę bez orzekania o winie. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy w Twoim przypadku warto rozważyć ten rodzaj procesu.

Powody przemawiające na rzecz rozwodu bez orzekania o winie

Podstawową kwestią, dla której warto wnioskować o rozwód bez orzekania o winie, jest to, że zwykle stanowi on szybsze oraz mniej kosztowne rozwiązanie. Skupienie się na formalnym zakończeniu małżeństwa bez szczegółowego badania przyczyn jego rozpadu pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, które musiałyby zostać przeznaczone na wiele stresujących spotkań w sądzie. Poza tym już wstępna opłata za pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest o wiele wyższa.

Sprawy bez ustalania odpowiedzialności za rozpad małżeństwa są także mniej angażujące emocjonalnie. Mogą złagodzić napięcia między stronami i przyczynić się do bardziej pokojowego rozstania. Nie każdy wie, że rozwód z orzeczeniem o winie niekiedy trwa nawet kilka lat. Wynika to z faktu, że każda strona ma prawo bronić się przed odpowiedzialnością. Aby to robić, często powołuje się świadków, którzy nie zawsze stawiają się na rozprawy, co powoduje ich odraczanie. Wówczas sąd wyznacza terminy kolejnych posiedzeń co kilka tygodni bądź miesięcy.

Wielu adwokatówWrocławia, a także innych miast, zaleca rozwód bez orzekania o winie, gdyż może on sprzyjać utrzymaniu lepszych relacji między byłymi małżonkami, co jest szczególnie ważne, gdy mają oni wspólne dzieci. Brak wskazywania winnego partnera, zbierania dowodów oraz toczenia sporów przez wiele tygodni pozwala skupić się na przyszłości i zgodnej opiece nad dziećmi – zamiast na przeszłych konfliktach.

Możliwe rozstrzygnięcia rozwodu

Składając wniosek do sądu o rozwód z winy małżonka – nie zyskujemy mieć pewności, że odpowiedzialność za rozpad oficjalnego związku spoczywać będzie na drugiej stronie. Istnieje możliwość, że po gruntownej analizie dowodów sąd uzna obustronną winę albo nawet obarczy ją wnioskodawcę. Z tego powodu tak ważne jest rozważenie, czy zawsze należy starać się o orzeczenie o winie.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Byli małżonkowie często wnoszą o rozwód z orzeczeniem o winie, ponieważ zależy im na uzyskaniu alimentów. Warto wiedzieć, że zarówno ten, jak i drugi rodzaj rozwiązania umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego od strony przeciwnej. W przypadku rozprawy bez osądzania odpowiedzialności za rozpad związku – szanse na to są mniejsze. Jednak jeśli sytuacja materialna jednego z partnerów ze względu na rozstanie uległa istotnemu pogorszeniu i spowodowała niedostatek – może otrzymać on alimenty.

Co więcej, przy rozwodzie bez orzekania winy wsparcie finansowe przysługuje tylko przez 5 lat po zakończeniu procesu i zostaje wykluczone w momencie zawarcia kolejnego, oficjalnego związku. Jeśli dana osoba jest pewna swojej racji oraz chce uzyskać alimenty w nieograniczonym czasie – korzystniejszym rozwiązaniem będzie dla niej rozwód z orzeczeniem o winie.

Aby dowiedzieć się, jaki typ formalnego zakończenia małżeństwa jest najlepszy w konkretnej sytuacji – warto skonsultować sprawę z adwokatem. Prawnik nie tylko ochroni nas przed sądem, ale też udzieli porady związanej na przykład z podziałem majątku. Zgodnie z prawem rodzinnym bowiem małżonkowie mają w nim równy udział, ale jego rozkład nie może być niekorzystny dla niewinnej strony, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie w skomplikowanych sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia specjalisty we Wrocławiu i chcesz szybko, ale też uczciwie przejść przez całą procedurę rozwodową – zapraszam do kontaktu!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *