rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony

Rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony – czy zawsze warto się o niego starać?

Mimo że co roku przeprowadza się dziesiątki tysięcy procesów dotyczących zakończenia związku małżeńskiego – każdy rozwód to osobiste, indywidualne doświadczenie. W tego…

Mimo że co roku przeprowadza się dziesiątki tysięcy procesów dotyczących zakończenia związku małżeńskiego – każdy rozwód to osobiste, indywidualne doświadczenie. W tego typu sprawach co do zasady sąd zawsze rozstrzyga, czy któryś z byłych partnerów jest odpowiedzialny za trwały zanik więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Z tego powodu strona wnosząca pozew ma możliwość żądania rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka albo dogadania się z byłym partnerem w celu złożenia zgodnego zaniechania o orzekaniu o winie. W jakich przypadkach warto zdecydować się na pierwsze rozwiązanie? Z jakimi korzyściami może się ono wiązać?

Kiedy warto starać się o orzeczenie o winie drugiej strony?

Istnieje kilka sytuacji, w których orzeczenie o winie małżonka może być korzystne z perspektywy osoby składającej pozew. Dzieje się tak między innymi, gdy chce ona uzyskać alimenty od byłego partnera. Udowodnienie w sądzie jego negatywnych zachowań może stanowić też podstawę do ograniczenia praw rodzicielskich.

Co daje orzeczenie o winie drugiego małżonka?

Orzeczenie o winie drugiego małżonka przynosi poczucie uzyskania sprawiedliwości dla niewinnego partnera. Jest ważne z perspektywy ambicjonalnej, ale przede wszystkim także ze względu na możliwość uzyskania alimentów, kiedy wskutek rozwodu sytuacja materialna małżonka bez winy się pogorszyła. Warto zaznaczyć, że na wysokość świadczenia wpływają zarobki i majątek drugiej strony, jak również stan finansowy osoby uprawnionej do otrzymania alimentów.

Orzeczona wina drugiego małżonka – kiedy można o niej mówić?

Jeśli zależy nam na uzyskaniu orzeczenia o winie drugiej strony – musimy dowieść za pomocą odpowiednich dowodów, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z powodu byłego partnera. W tym celu można wykorzystać zdjęcia, nagrania, zeznania świadków itp. Przyczynami takiego przebiegu rzeczy mogły być negatywne zachowania, takie jak:
  • zdrada,
  • brak wsparcia fizycznego i psychicznego,
  • przemoc, znęcanie się, awanturowanie,
  • uzależnienie od hazardu, narkotyków, gier i nie tylko,
  • nadużywanie alkoholu.
Warto jednak wiedzieć, że jeśli już po rozkładzie pożycia we wszystkich sferach, druga strona weszła w związek z inną osobą albo popadła w alkoholizm – jej wina nie zostanie uznana. Podobnie jest w sytuacji, gdy sąd otrzyma dowody świadczące o tym, że nie tylko jedna ze stron sporu przyczyniła się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Wówczas orzec może o rozwodzie z powodu obu byłych partnerów.

Negatywne skutki żądania o winie drugiej strony

Należy pamiętać jednak, że poza korzyściami rozwód z orzeczeniem o winie może wiązać się też z przykrymi skutkami. Tego typu proces bowiem zwykle jest bardziej wymagający i długotrwały, ponieważ wiąże się z pozyskaniem, a następnie przedstawieniem szeregu dowodów, wzywaniem świadków oraz koniecznością stawienia się na wielu rozprawach. To sprawa bardziej złożona z perspektywy prawnej, ale też pod względem emocjonalnym. Decydując się na nią, należy zakładać też wyższe koszty.

Dodatkowo w sytuacjach, gdy małżonkowie mają dzieci, koncentrowanie się na obwinianiu drugiej strony przez wiele tygodni może negatywnie wpływać na relacje rodzinne. Pociechy mogą odczuwać dodatkowy stres i niepewność, kiedy przez długi okres widzą spierających się ze sobą rodziców.

Chcesz skonsultować swoją sprawę ze skutecznym, doświadczonym adwokatem? Zastanawiasz się, jaki pozew o rozwód złożyć? Potrzebujesz wsparcia profesjonalnego prawnika podczas rozwodu z orzeczeniem o winie? Klientów z Wrocławia oraz okolic zapraszam do kontaktu!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *