Rozwód – co trzeba o nim wiedzieć?

Podjęcie decyzji o formalnym zakończeniu związku małżeńskiego wiąże się z przejściem przez trudny oraz stresujący okres. Sprawie sądowej często towarzyszą spory i negocjacje…

Podjęcie decyzji o formalnym zakończeniu związku małżeńskiego wiąże się z przejściem przez trudny oraz stresujący okres. Sprawie sądowej często towarzyszą spory i negocjacje nad bardzo ważnymi kwestiami, takimi jak podział majątku, ustalenie opieki nad dzieckiem, wysokość alimentów. Aby zminimalizować stres związany z tą procedurą – warto dowiedzieć się o niej więcej oraz solidnie przygotować się do procesu, w czym zdecydowanie pomocna będzie współpraca z adwokatem Wrocławia bądź innego miasta. Co zrobić, kiedy zależy nam na rozwodzie? Czy zawsze go otrzymamy i kiedy sąd może odmówić orzeczenia o rozwiązaniu związku małżeńskiego?

Inicjacja postępowania i złożenie pozwu o rozwód

Aby wszcząć postępowanie o rozwód, należy złożyć do sądu okręgowego przygotowany na piśmie pozew. Dokument musi spełniać wymogi formalne i zawierać konkretne informacje, dlatego już na tym początkowym etapie, chcąc przygotować wniosek – warto skorzystać z pomocy prawnika. Specjalista wesprze nas fachową wiedzą w trakcie tworzenia dokumentu, ale też wskaże, jakie dowody warto dołączyć do pozwu. W dalszych fazach postępowania pomoże znaleźć korzystne rozwiązania i okaże się cennym wsparciem podczas rozprawy, chroniąc naszych interesów.

Rodzaje rozwodów – z orzeczeniem o winie oraz za porozumieniem stron

W każdym pozwie o rozwód powinna znaleźć się informacja o tym, o jakiego rodzaju rozwiązanie związku małżeńskiego wnosimy. Wyróżnić w tym miejscu należy trzy warianty:

  • rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron,
  • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie osoby pozwanej.

W zależności od indywidualnej sytuacji stron postępowania – w pozwie wnieść można też o ustalenie zasad korzystania ze wspólnego mieszkania, jak również uzyskanie alimentów od małżonka. Jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu – sąd na wniosek jednej ze stron może także dokonać podziału wspólnego majątku w wyroku orzekającym o rozwodzie.

Sytuacja jest nieco bardziej złożona, gdy strony postępowania mają małoletnie dzieci. Wtedy w pozwie rozwodowym należy złożyć oficjalną prośbę o ustalenie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, sposobu kontaktowania się z nimi oraz wysokości miesięcznych alimentów.

Przesłanki do orzeczenia rozwodu

Na początku każdego postępowania rozwodowego sąd ustala, czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – podstawą jest wówczas ustalenie trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli:

  • zaniku więzi emocjonalnej,
  • ustania pożycia fizycznego,
  • zaprzestania wspólnego gospodarowania finansami.

Może się zdarzyć, że sprawa o rozwód zostanie oddalona z powodu na przykład działania niezgodnego z poczuciem sprawiedliwości czy stwierdzenia przez sąd nieprzemyślanej decyzji małżonków. Prawo stwierdza także, że rozwód nie może nastąpić, jeśli godzi w dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jest on też niedopuszczalny w sytuacji, w której zakończenia związku chce tylko jedna strona – winna rozkładu pożycia, a druga nie wyraża na to zgody (co nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).

Z uwagi na swój charakter postępowanie rozwodowe może trwać długo i składać się z wielu etapów. Aby ograniczyć stres związany z procedurą o rozwód – warto nawiązać współpracę z wykwalifikowanym adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Jeśli szukasz prawnika we Wrocławiu – zachęcam do kontaktu!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *