Niepłacenie alimentów a dziedziczenie – zmiany w prawie spadkowym w 2023 roku

W listopadzie 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy rozszerzające katalog przyczyn umożliwiających stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Przesłanki wynikające z ostatniej nowelizacji…

W listopadzie 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy rozszerzające katalog przyczyn umożliwiających stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Przesłanki wynikające z ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego podkreślają wagę wywiązywania się z obowiązków według spadkodawcy i dla wielu osób stanowią podstawę, która powinna zostać wprowadzona dawno temu. Kiedy, według nowych zasad, sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia? Na czym dokładnie polegają zmiany w przepisach?

Czym jest niegodność dziedziczenia?

Informacje na temat niegodności dziedziczenia znaleźć możemy w kodeksie cywilnym. To kluczowa instytucja polskiego prawa spadkowego, według której sąd może pozbawić potencjalnego spadkobiercę prawa do uzyskania schedy oraz zachowku, nawet w przypadku, kiedy uwzględniono go w testamencie. Wówczas zostaje on wyłączony z linii dziedziczenia tak, jakby nie dożył spadku, a jego prawo przechodzi na kolejne osoby.

Miano niegodnego dziedziczenia można uzyskać, kiedy między innymi:

  • dopuścimy się poważnego przestępstwa w stosunku do spadkodawcy,
  • podstępem lub groźbą nakłonimy spadkodawcę do stworzenia bądź odwołania testamentu,
  • umyślnie zniszczymy, ukryjemy lub przerobimy testament, w tym też skorzystamy z dokumentu podrobionego przez inną osobę.

Nowe przesłanki do niegodności dziedziczenia

Według nowelizacji kodeksu cywilnego z 15 listopada 2023 roku sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia także w dwóch innych przypadkach:

  • kiedy uporczywie nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy (określonego orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem, inną umową wobec spadkodawcy),
  • kiedy uporczywie uchyla się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą – wynikającej z władzy rodzicielskiej, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy czy obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica oraz dziecka.

Według przepisów (art. 928 k.c.) nowe zasady będą stosowane do zdarzeń powtarzalnych, długotrwałych, nacechowanych złą wolą oraz mających miejsce po dniu wejścia w życie ustawy. Pozwolą one pozostałym spadkobiercom na wyrażenie sprzeciwu w sytuacji, kiedy osoba niewykonująca obowiązków wobec spadkodawcy mogłaby uzyskać korzyści ze spadku.

Kiedy sąd nie uzna spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia?

Warto zaznaczyć, że sąd nie może odebrać spadkobiercy prawa dziedziczenia w przypadku, kiedy otrzymał on przebaczenie od spadkodawcy. Ważne jest w tym wypadku to, że darować winę może nawet osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych, ale musi odnieść się do konkretnych, niemoralnych zachowań sukcesora. Aby przebaczenie było skuteczne, sąd przeprowadza rozeznanie stwierdzające, czy spadkodawca jest świadomy tego, co oraz komu przebacza.

Specjaliści wskazują, że po zmianach prawnych 15 listopada 2023 roku sprawy spadkowe mogą stać się bardziej złożone i trwać dłużej. Z tego powodu w przypadku podziału majątku albo innej sytuacji dotyczącej dziedziczenia warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zachęcamy do kontaktu z adwokatem z Kancelarii Angeli Martyszewskiej we Wrocławiu!

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *